Stickity: Den høje grad af involvering betød, at alle fik plads til at spille ind med viden, behov og ideer.

Aktiviteterne var konkrete, systematiske og med et godt momentum – og vi fik rigtig god feedback på det ændrede mødeformat. 

Stickity. 
Aldrig mere uproduktive møder!

Vi vil gøre det lettere at være mødeleder – og skabe bedre møder.


Hvordan? Ved at involvere deltagerne i  korte, afsluttede processer, der resulterer i et konkret output.

 

Engagerende og forpligtende for deltagerne, og med konkrete resultater, der gør den videre proces lettere for mødelederen.

 

Vil du med på rejsen? 

Vi er i fuld gang med at teste vores nye koncept, Stickity, i disse måneder. 

 

Nysgerrig? Skriv dig på mailinglisten, så hører du nyt, når Stickity går i luften. 

 

Dorthe Jensen,

Manager, Global Distributor Sales,  BK Medical

"Vores ambition var at næste global sales meeting skulle skabe et mere sammentømret kollegaskab og livlig erfaringsdeling på tværs af teamet, som kommer fra forskellige dele af verden og dermed har forskellige kulturer.

 

Dette krævede et værktøj, som kunne hjælpe med at sætte de kreative tanker fri, men på struktureret vis. Samtidig skulle vi forholde os til og diskutere de problemstillinger og udfordringer vi har i forhold til vores overordnede forretningsudvikling.

 

Stickity-aktiviteterne sparkede os i gang, satte skarpe rammer og demonstrerede med den helt anderledes tilgang til opgaveløsning, hvor alle spiller ind i små grupper, at vi mener forandring, når vi siger det.

Stickitys fem aktiviteter blev fordelt over vores to mødedage, og gav en god variation, fokus og dynamik igennem begge dage.

Den høje grad af involvering betød, at alle fik plads til at spille ind med viden, behov og ideer. Øvelserne var konkrete, systematiske og med et godt momentum – og vi fik rigtig god feedback på det ændrede mødeformat.

Alle de prioriteringer, ideer, input og feedback som deltagerne genererede,  er blevet brugt i den opfølgning, som vi nu er i gang med.

 

​Vi og deltagere var helt enige om at gentage et par af aktiviteterne og tilføje nye Stickity-aktiviteter ved næste møde."

Gennemtestede, enkle metoder booster jeres møder

 

Stickity er udviklet af PLUS Agency, der har leveret deltagerinvolverende aktiviteter til konferencer og store møder i 10 år. 

Vores metode fokuserer på meningsfyldte, afsluttede processer med involvering af deltagernes faglige viden og med et konkret resultat at bygge videre fra.

Ph.d. Nicoline Jacoby Hansens har forsket i vidensdeling i vidensintensive virksomheder. Metodikken bygger på viden om bla. dramaturgi og voksenpædagogik.

Stærkere, skarpere møder.

Resultatopsamling til mødeleder

  • Mødedeltagernes faglige viden og erfaring sættes i spil.

  • Nye løsninger kortlægges, og valideres af deltagerne.

  • Der sættes tydlige rammer om aktiviterne og der er kontinuerligt fokus på at skabe konkrete resultater.

  • Alt input opsamles og sendes i overskuelig form til mødelederen, så det er let at holde momentum i processerne.

Har du et vigtigt møde på vej?

Skriv!  Vi vil gerne tale med dig.

  • Black LinkedIn Icon
  • Black Instagram Icon

PLUS Agency  ∣  SOHO, Flæsketorvet 68, 1. sal  ∣  1711 København V  ∣  Denmark  ∣  Tlf: 606 505 44  ∣  plus.agency@plus.agency