Stickity møde-aktiviteter:

  1. Involverer dine deltagere

  2. Giver konkrete resultater

  3. Gør det nemt at følge op

citat.png

Stickity aktiviteterne var konkrete og  systematiske – og der var tårnhøj tilfredshed med det nye mødeformat.

Vi var samlet på tværs af mange forskellige kulturer fra hele verden, og den høje grad af involvering betød, at alle fik plads til at spille ind med viden, behov og ideer.

Aldrig mere uproduktive møder!

Vi vil gøre det lettere at være mødeleder, og skabe bedre møder.

Både når det gælder de fysiske og de digitale møder.


Hvordan? Ved at involvere deltagerne i korte, afsluttede processer, der resulterer i et konkret output.

Engagerende og forpligtende for deltagerne, og med konkrete resultater, der gør den videre proces lettere for mødelederen.

Og ja, det kan sagtens lade sig gøre online også.

Vil du høre mere? 

Vi er i fuld gang med at teste vores nye koncept, Stickity, i disse måneder. Kontakt os endelig hvis du gerne vil prøve en beta-version.

Du kan også skrive dig på mailinglisten, så hører du fra os, når Stickity går i luften. 

 

Gennemtestede og enkle metoder

Det moderne arbejdsliv er fuld af møder. Det er her, vi deler viden med hinanden, koordinerer, skaber fælles fodslaw, aftaler, udvikler - og meget mere.

 

Men møder kan også være resultatløse, irrelevante, uden klare formål, kedelige, fulde af dominerende mødedeltagere og envejskommunikation.

​Sticktiy får det bedste frem i møder! 

 

Stickity er mødeaktiviteter, der skaber fokus, nærvær, dialog - og mærkbare resultater, der kan følges op på. Materialerne (både analoge og digitale) facilitererer processen præcist og konstruktivt, så deltagerne af sig selv tager med-ansvar for det gode møde.

Stickity er til dig, der holder møder, hvor...

...der graves lidt dybere og flyves lidt højere: fx kvartalsmøder, halvårlige og årlige møder

... der skal skabes fælles fodslaw, udvikles strategier, deles viden, innoveres, planlægges og prioriteres

... I er alt fra 5-40 deltagere

​​

... I mødes entent fysisk eller digitalt

Stickity hjælper dig som mødeleder ved at...

... fastholde deltagernes opmærksomhed og fokus

 

... skabe medejerskab

 

... samle op på mødet, med konkrete resultater og handlinger

citat.png

Vores ambition var, at vores næste global sales meeting skulle skabe et mere sammentømret kollegaskab og livlig erfaringsdeling på tværs af teamet. Samtidig skulle vi diskutere de problemstillinger og udfordringer vi har i forhold til vores overordnede forretningsudvikling.

Teamet kommer fra forskellige dele af verden og  har derfor forskellige mødekulturer. Det krævede et værktøj, som kunne hjælpe med at sætte de kreative tanker fri, men på struktureret  vis.

Stickity-aktiviteterne sparkede os i gang, satte skarpe rammer og demonstrerede med den helt anderledes tilgang til opgaveløsning, hvor alle spiller ind i små grupper, at vi mener forandring, når vi siger det.

De fem Stickity aktiviteter blev fordelt over to mødedage, typisk i sessioner á 20-50 minutter. De gav et super flow med god dynamik, så tiden fløj afsted!

Den høje grad af involvering betød, at alle fik plads til at spille ind med viden, behov og ideer.

Alle de inputs, tanker og ideer som deltagerne kom med, er blevet brugt i vores opfølgning. Det giver alle en god følelse af vigtighed: Mødet var vigtigt og det jeg sagde, var vigtigt.

​Vi er blevet enige om at gentage et par af aktiviteterne OG tilføje et par nye på vores næste møde.

Dorthe Jensen,

Manager, Global Distributor Sales, BK Medical