• Nicoline Jacoby Hansen

Vinderprojekt: Bedste deltagerinvolvering

Casen "Den toneangivende trio" vandt for bedste deltagerinvolvering til mødebranchens Oscar-uddeling, Danish Events and Meetings Award 2017 (DEMA17).


Sammenhæng mellem faglighed og arbejdsmiljø

Socialpædagoger udsættes mere end nogen anden faggruppe af vold på jobbet. Det kan være alt fra skub, spark og riv i håret - til drab. På fire år er fem ansatte på socialpsykiatriske botilbud blevet dræbt.


Ét af de elementer, der kan være med til at forebygge og bekæmpe vold, er en høj faglighed. Og det er nemmere at holde den faglige fane højt på den enkelte arbejdsplads, hvis både lederen, arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten (også kaldet trioen) samarbejder om det.


Derfor inviterede Socialpædagogerne 500 af disse nøgleaktører til konference i Herning Kongrescenter under overskriften: Den toneangivende trio – en dag om faglighed og arbejdsmiljø.
Formålet med dagen

Ambitionerne for konferencen var tårnhøje:


 • Deltagerne skulle have ny viden om sammenhængen mellem arbejdsmiljø og faglighed, og forstå på egen krop hvad det egentlig betyder.

 • TRIO-samarbejdet på den enkelte arbejdsplads skulle styrkes.

 • Og ikke mindst skulle der skabes et forum for netværk og erfaringsudveksling på tværs af deltagerne.


Øvelsesterræn

Konferencens grundelement var et øvelsesterræn, som bød på deltagerinvolvering på fuld speed. Derudover var dagen krydret med en række plenum-seancer med perspektiverende oplæg, interview med praktikere, og en lydbog i 3 kapitler.


Konkret bestod øvelsesterrænet af 90 stationer. Hver station bød på en øvelse, der kunne løses på alt fra 10-20 minutter.


Deltagerne var sat sammen i grupper á 6 personer: De var både var sammen med deres egen trio men også med en trio fra en anden arbejdsplads.


Vi havde udviklet et superskarpt procesdesign og et materialesæt til hver øvelse, som hjalp deltagerne med at holde fokus og engagerede dem mest muligt til at reflektere, erfaringsudveksle, være handlingsorienterede, og tage nye ideer med hjem.
Variation i form og indhold

Øvelserne varierede både i form og indhold: Nogle tog udgangspunkt i faglige dilemmaer fra lydbogs-fortællingen, mens andre gav mulighed for at lave konkrete aftaler med hinanden om nye tiltag.


Nogle øvelser havde idekataloger, man kunne plukke fra, og andre havde checklister, hvor man kunne vurdere forskellige indsatser på ens arbejdsplads.


Nogle hjalp med at prioritere rollefordelingen i trioen, mens andre gav anledning til selvransagelse. Der var film, forumteater, quizzer, afstemninger – og meget, meget mere. 
Et skræddersyet IT-system

Et IT-system, som vi selv har udviklet, holdt styr på, hvor grupperne havde været og hvilke stationer, der var ledige. Grupperne kunne derfor selv bestemme, hvor lang tid de ville bruge på opgaverne - når de meldte klar til en ny opgave, kunne de aflæse på en storskærm i salen, hvilken station de skulle gå videre til.


Systemets algoritme tilstræbte, at deltagerne prøvede øvelser indenfor forskellige temaer, og sikrede, at alle grupper oplevede variation i både form og indhold.


Efterfølgende er alle øvelserne med materialer lagt ud på Socialpædagogernes hjemmeside, så deltagerne kan plukke fra kataloget og gennemgå relevante øvelser med deres kolleger hjemme på arbejdspladsen. 
Effekt

95% af deltagerne mener, at konferencen har inspireret dem til TRIO'ens arbejde med arbejdsmiljø og faglighed, og især øvelsesterrænet fik mange begejstrede kommentarer:


 • ”Øvelsesterrænet [var] en af de fedeste oplevelser og mest brugbare ting jeg har oplevet i forbindelse med konferencer.”

 • ”Utrolig veltilrettelagt øvelsesterræn. […] Stor variation i opgaver og løsninger heraf (stående, siddende, talende, handlende osv). Det virkede utrolig gennemarbejdet og gennemtænkt. Absolut højdepunkt på dagen.”

 • ”Øvelsesterrænet var suverænt. ALLE var aktive deltagere og man fik nogle gode snakke og reflektioner.”

 • ”Det kunne nemt have været en to dages-konference uden at jeg havde kedet mig :-)”

 • ”Især øvelsesterrænet var super godt, da det var noget helt konkret vi kunne tage med hjem :-) Det kunne være fantastisk givtigt, hvis der var mulighed for at I lavede en hel dag, hvor der kun var øvelsesterræn.”

 • ”I øvelsesterrænet fløj tiden afsted. Vi ville gerne have arbejdet med flere poster. Gode opgaver og fint at vi skulle lave aftaler om konkrete aktiviteter fremover på vores arbejdsplads.”

 • ”En inspirerende dag med stor afveksling som gjorde at jeg kunne holde fokus hele dagen”

 • ”Det var rigtig godt at gå sammen med en anden TRIO gruppe, som stod i mange af de samme udfordringer. Det var rigtig inspirerende.”Vil du vide mere?

Den konceptuelle ide bag øvelsesterrænet kan bruges på mange andre emner og til mange forskellige typer store møder, for eksempel en medarbejderdag. Hvis du gerne vil høre mere, så kontakt mig og lad os få en snak om, hvordan din næste konference kan få et skud involverende vitaminer.


***************************

Fotos: Robert Attermann / RED STAR PHOTO.

Denne artikel er først publiceret på LinkedIn i 2017.