Mission Possible

Et engagerende online spil for
hele organisationan

Leder du efter nye online måder til at

øge medarbejdernes engagement? 

Vil du gerne have at medarbejderne forstår den nye strategi eller de organisatoriske forandringer gennem en passende dosis

leg og læring? 

Eller ønsker du at en gruppe mennesker

skal tale om et fagligt emne på en

ny og spændende måde?

Mission Possible
er et friskt og fagligt indslag
til både kick offs, personaledage
og faglige konferencer

100-10.000 deltagere

Fuldt skalerbart koncept op til 10.000 deltagere.

Deltagerne inddeles i grupper på 4-7 personer.

Spillet varer 1,5 - 2 timer

Dette kan blive suppleret af en "teaser mission" dagen før og en "award ceremony" dagen efter.

Skræddersyet indhold

Indholdet af missionerne skræddersyr vi, så de handler om lige netop dét, jeres konference sætter fokus på:

En ny strategi, et særligt tema (fx kulturforskelle) eller bare generelt om jeres virksomhed eller jeres fag.

100% online

Hver gruppe får et personligt link til Mission Possible hjemmesiden, hvor de løbende får informationer om missionerne og indsender deres svar.

All missioner er designet til at fungere 100% online.

Jeres foretrukne mødeplatform

Grupperne taler sammen online via breakout rooms.

De kan hostes på jeres egen videmødeplatform (fx MS Teams, Zoom eller Webex) eller vi kan stille en videmøde-platform til rådighed.

Leg og læring

Missionerne offentliggøres på hjemmesiden hvert 10. minut, så der er smæk på tempoet og variation mellem opgave-typerne:

Alt fra logisk tænkning, kreativ problemløsning og escape room lignende gåder, til paratviden og faglige vurderinger.

Samarbejde der
involverer alle

Variationen mellem missionerne, både i form og indhold, inviterer alle medarbejdere til at bidrage på forskellig vis.

Og netop alle slags kompetencer og know how er nødvendige for at kunne vinde!