Konferencer og medarbejderdage med deltagerinvolvering

Her er eksempler på opgaver, vi typisk har fingrene nede i.  

Eksemplerne er overvejende fra eksterne konferencer, der har været åbne for offentligheden.  

Vi planlægger også mange store interne møder - her er materialer og oplysninger dog oftest fortrolige. 

Kontakt os for yderligere information.